Swixx Czech
Nežádoucí účinky Pro nahlášení nežádoucího účinku a v případě dotazů či připomínek můžete využít následující kontakty: telefon: +420 242 434 222, +420 778 456 655 e-mail: medinfo.czech@swixxbiopharma.com Vedlejší účinek můžete také nahlásit pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Bílá linka Informační služba pro nevidomé a slabozraké je dostupná v pracovních dnech je od 9:00 do 17:00 na telefon +420 242 434 222, +420 778 456 655
A Swiss-based Pharmaceutical Company
© 2019 Swixx Biopharma SA. All rights reserved. Terms of Use. Privacy Policy